กรีนเพลย์ - GPDX Series

เด็กต้องการสิ่งเร้าตลอดเวลา ที่จะทำให้พวกเขาอยากรู้อยากเห็นในบางสิ่งบางอย่างและต้องการมีส่วนร่วม และ ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ได้ทำให้เด็กกระสับกระส่ายมากขึ้นและเบื่อง่ายเกมมาตรฐานใหม่และเทคโนโลยีที่ กระตุ้นให้เด็กเพิ่มศักยภาพของพวกเขา ขณะที่พวกเขาพยายามปีนป่ายขึ้นไปให้สุดของเครื่องเล่น ด้วยความท้าทายใหม่ ๆ และทำให้เด็กมั่นใจมากขึ้น


เด็กจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมประจำวัน ทำให้สามารถคาดการณ์ได้. ด้วยการเปลี่ยนแปลง บางครั้งเด็ก อาจจะลดความสนใจในกิจวัตรประจำวันแบบเก่า ดังนั้นชุด DX ซีรีส์ ผู้ผลิต ออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดใจเด็กให้มองหาอะไรที่เป็นเหมือนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นแบบดั้งเดิม


การออกแบบสร้างขึ้นหลังจากการติดตามพฤติกรรมของเด็ก เมื่อพวกเขาถูกท้าทายให้หาแนวทางแก้ไขปัญหากับงานที่ยากๆ ชุด DX ซีรีส์ เด็กเป็นพลังในการแก้ปัญหาและความซับซ้อนหลายอย่างของเกมคุณภาพของเรา ส่งเสริมให้เด็กวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยวิธีที่สดใหม่และมีไหวพริบ


อุปกรณ์ของเราสร้างสรรค์ สอนเด็ก ๆให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และให้แต่ละคนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผลงานและผลลัพธ์ออกมาดี ชุด DX ซีรี่ส์ที่ทำให้เด็กฉลาดสดใส และมีความคิดสร้างสรรค์.


GPDX-101
GPDX-101-2
GPDX-102-S
     
GPDX-303
GPDX-401-1C
GPDX-601
     
GPDX-802-1
GPDX-804
GPDX-1102
     
GPDX-2000-F
GPDX-2200
GPDX-3100
     
GPDX-3200
GPDX-5201
GPDX-SM01
     
GPDX-SM03