กรีนเพลย์ - เอชซีรี่ส์

ผลิตภัณฑ์ของเอชซีรีส์ (H Series) ไม่ได้เป็นเพียงแต่แบบไดนามิก การผลิตมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ชุดเอชซีรี่ส์ (H Series) สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน สำหรับการเล่นในร่มเช่นเดียวกับสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง อุปกรณ์ของเรามีการออกแบบและการแบ่งประเภทตามช่วงอายุและมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก จากทุกวัยตั้งแต่เด็กวัยหัดเดิน, วัยประถม ตลอดจนผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว อุปกรณ์ของเราเพิ่มระดับความสามารถทางร่างกายและจิตใจของเด็ก มันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กที่จะใช้งานและสามารถที่จะแข่งขันไม่เพียงแต่ในสนามเด็กเล่น แต่ในชีวิตจริงช่วยส่งเสริมให้เด็กความมั่นใจในตนเอง


อุปกรณ์เอช ซีรี่ส์ผลิตภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด ก่อนจะที่จะนำออกสู่ในตลาด เรามุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ในขณะที่ให้อุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


อุปกรณ์ชุด เอช ซีรี่ส์ถูกแบ่งออกเป็นเครื่องเล่นสนาม ,เครื่องเล่นเป่าลม, ของเล่นเด็ก, เฟอร์นิเจอร์, สปริงไรเดอร์,รถบั้มและรถยนต์ไฟฟ้า


Green PlayStation
 
Green Inflatable
 
Green Toy
 
Green Furniture
 
Fun Rides
 
Bumper Car
 
Electric Car