กรีนเพลย์ - คิดส์โซน ซีรีส์

ทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายและมีผลกระทบกับโลกแห่งความฝัน.ดินแดนแห่งความฝันมักจะสูงส่ง และแสวงหาการผจญภัยแต่ยังปลอดภัยในขณะที่คุณจะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใด ๆ. เช่นแนวคิดของ KidZoneซีรีส์ จะช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และรักการผจญภัยอย่างแท้จริง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆด้วยการออกแบบและระมัดระวังเป็นพิเศษในจุดนี้. มันช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ในขณะที่เข้าไปมีส่วนร่วมและเข้าสู่การเล่น


นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้ง. ชุดKidZoneได้รับการออกแบบได้อย่างถูกต้อง สำหรับเด็กกลุ่มอายุระหว่าง 2 -5 ปีและอายุ6-12ปีตามลำดับ. ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอไว้เป็นทางเลือก เพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะตามบุคลิกภาพและความสนใจของเด็กแต่ละวัย.อุปกรณ์กรีนโปร (Green Pro) ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และปั้นพวกเขาเพื่อใช้ในการแข่งขัน และทำให้เด็กๆ เติบโตมาเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.


GPJP Kidz Zone 0203B
GPJP Kidz Zone 0008A
GPJP Kidz Zone 0104A
     
GPJP Kidz Zone 0103A
GPJP Kidz Zone 0203A
GPJP Kidz Zone 0304A
     
GPJP 07051C
GPJP Kidz Zone 0304A
GPJP Kidz Zone 0012B
     
GPJP Kidz 0103A(2)
GPJP (H) 020207 B/1
GPJP 010116
     
GPJP 010123A
GPJP 010011A
GPJP 020050A
     
GPJP 020001 A/1